Én til én – yoga afstemt din krop, dit behov

Ved én til én-sessioner tages der udgangspunkt i dit behov. Det kan være en ryg der skal styrkes, stress der skal mindskes, eller måske ønsker du at bruge yoga til at skabe positive forandringer i din tilværelse. Det kan også være, at du blot ønsker et privat rum at lave din yoga i - uden at der er andre på gulvet sammen med dig.

Uanset hvad, tager vi os sammen tid til at indkredse hvad dit behov/ønske er, og lægger sammen en plan for hvordan du bedst kan opnå at få styrket din ryg, mindsket oplevelsen af stress, eller at nå dine personlige mål. 

Hvis dit ønske er at arbejde med andre områder end blot den fysiske, inddrager jeg, udover yoga, samtale, opstilling af personlige mål, samt elementer af løsningsfokuseret korttidsterapi/coaching.

Min baggrund for at kunne arbejde med dine mere personlige mål, består af 15 års erfaring som socialrådgiver, hvor min primære funktion har været at støtte og motivere mennesker til at se deres iboende ressourcer og bruge disse til at skabe positive forandringer i tilværelsen.

Dette får du:

  • En indledende samtale - eller flere - alt efter hvad dit behov er, om hvad du ønsker at give dig selv gennem din yoga
  • Kompetent yogaundervisning tilpasset din krop
  • Et individuelt tilpasset program, som du kan lave hjemme
  • En at sparre med i forhold til at opnå de forandringer du ønsker, hvad enten der er tale om forandringer i det ydre eller i det indre

Pris: kr. 750,- pr. gang. Mulighed for rabat ved køb af flere enetimer.

Den indledende én til én-session har en varighed på halvanden time, de efterfølgende har en varighed på en time, medmindre andet aftales.